Corona update: wij zijn weer open!

Geachte cliënt,

Vanaf maandag 11 mei zijn wij weer volledig geopend en kunnen/mogen er weer fysiotherapie én acupunctuur behandelingen plaatsvinden.

Wij volgen hierbij zoveel mogelijk het advies vanuit onze beroepsgroepen: het Koninklijk Nederlandse Genootschap Fysiotherapie (KNGF), de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA) en het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen via: 055-5226021.

Bij eventuele behandelingen hanteren wij een aantal uitgangspunten:

 • U bent gezond: er zijn geen aanwezige verkoudheids- en/of griepklachten zoals hoesten, niezen, keelpijn, verkoudheid, koorts, moeheid, kortademigheid, etc.;
 • Iedereen in uw directe omgeving is verder gezond.

Wij willen u vragen om ook zelf de verantwoordelijkheid te nemen in hygiëne, door:

 • Zich met maximaal 3 personen tegelijk in de wachtkamer te bevinden. Wij verzoeken u vriendelijk even in de auto of buiten te wachten wanneer er zich al 3 of meer mensen in de wachtkamer bevinden.
 • Als mogelijk, alleen naar de praktijk te komen, met maximaal 2 personen tegelijk;
 • Kom niet te vroeg naar de praktijk voor de afspraak;
 • Neem u kinderen niet mee naar de afspraak;
 • Houdt 1,5 meter afstand tot elkaar in de wachtkamer;
 • Maak zo min mogelijk gebruik van onze sanitaire voorzieningen;
 • Nies en hoest in de elleboog;
 • Schud geen handen om verspreiding te voorkomen.

Wij behandelen u niet, als:

 • U of een huisgenoot coronaverschijnselen heeft of had in de afgelopen 24 uur;
 • U minder dan 2 weken geleden het coronavirus heeft gehad.
 • Coronaverschijnselen: (neus)verkoudheid, hoesten, kuchen of niezen, loopneus, keelpijn, verhoging of koorts, kortademigheid, hoofdpijn, branderige ogen, moeheid, je ziek voelen en/of diarree.

Graag tot ziens!

Met vriendelijke groet,
Rianne & Gert-Jan Brouwer

De huidige praktijk voor fysiotherapie en manuele therapie en Chinese geneeswijzen is een eenmans praktijk, die aan de Zwolseweg 234 bestaat sinds oktober 2003. De praktijk wordt gerund door Gert-Jan Brouwer. De praktijk heeft zijn oorsprong aan de Duivenlaan in Apeldoorn alwaar Gert-Jan vanaf 1988 als fysiotherapeut werkzaam was. Aanvankelijk als fysiotherapeut en manueel therapeut en sedert 2001 ook als acupuncturist. Binnen onze huidige praktijk wordt de mens gezien en behandeld als een totale mens in de context van zijn of haar eigen unieke leefomgeving. De klachten die mensen presenteren worden dan ook niet louter gezien als op zichzelf staande en lokale fenomenen, maar als onderdeel van het gehele zijn van de individuele mens. Immers de totale mens is veel meer dan alleen de som der afzonderlijke delen te samen en wordt dan ook vanuit die holistische visie gezien en benaderd.